Nabídka kurzů a služeb

Rekvalifikační kurz dřevorubců

Je určen pro profesionály - dřevorubce, pracovníky v obtížných a zvláštních případech těžby (stromy vyhnilé, nahnuté, rozdvojené, přesílené či při zpracování souvislých kalamit). Délka kurzu je 120 hodin.   

Základní kurz obsluhy řetězové pily mimo těžbu dříví

Je určen pracovníkům pracujícím mimo souvislou těžbu dříví v rezortu lesního hospodářství - při údržbě zeleně v obcích, zemědělských a stavebních firmách a při údržbě silnic a železnic. Délka kurzu je 32 hodin.      

Kurz obsluhy řetězové pily - příčné řezy

Je určen pro pracovníky pracující s řetězovou pilou v oblasti stavebnictví (tesaři apod.) a pracovníky manipulující dříví na skladech. Opravňuje pracovníky k práci s řetězovou pilou pro příčné přeřezávání materiálu. Délka kurzu 16 hodin.

Rozšiřovací kurz obsluhy řetězové pily

Je určen pracovníků, kteří již mají základní kurz obsluhy řetězové pily. Po rozšíření mohou pracovat v souvislé těžbě dříví v lesních porostech. Délka kurzu 64 hodin.    

Kurz obsluhy křovinořezu

Je určen pro pracovníky pracující s křovinořezy a jeho adaptéry při údržbě parků, zeleně či při pěstebních pracech v lesních porostech.  Délka kurzu 16 hodin.

Opakované školení

Je koncipován jako opakované školení, které je zaměstnavatel povinen provádět dle Zákona č. 262/2006 Sb.. Školení je prováděné dle přání zákazníka a jednotlivých profesí na jeho pracovištích.  Rozsah školení 4 a 6 hodin.

Kurz sběračů semen a plodů z vysokých stromů

Je určen pro profesionální sběrače semen z vysokých stromů stromolezeckou metodou. Délka kurzu 32 hodin.

Kurz řidičů strojníků UKT a SLKT

Je určen pro obsluhy kolových univerzálních a speciálních lesnických traktorů a tahačů, které používají lesnickou nádstavbu při soustřeďování dříví lanovou technikou. Délka kurzu 64 hodin.

Kurz obsluhy stavebních strojů - čelních nakladačů

Je určen pro obsluhy stavebních strojů všech kategorií a skupin dle vyhlášky MSV č. 77//1965 Sb. Absolvent obdrží průkaz strojníka.  Délka kurzu 32 hodin.

Kurz obsluhy jeřábníku třídy N

Je určen pro pracovníky pracující s hydraulickými nakládacími jeřáby na odvozních soupravách dlouhého dříví, vyvážecích soupravách a kácecích strojích.Absolvent získá průkaz jeřábníka třídy N - pro všechny hydraulické nakládací jeřáby v plném rozsahu.  Délka kurzu 32 hodin.

Kurz vazačů břemen

Je určen pracovníkům pracujícím jako vazač a signalista pro obsluhy jeřábů všech tříd. Absolvent získá průkaz vazače. Délka kurzu 16 hodin.

Kurz obsluhy nakládacího vozíku

Je určen pracovníkům pracujícím s nakládacími vozíky. Absolvent získá prakaz obsluhy nakládacího vozíku. Délka kurzu 32 hodin.

Revize zdvihacích zařízení

Provádíme revize a revizní zkoušky nakládacích jeřábů s hydraulickým pohonem dle ČSN 12999/2003.

Zpracování dokumentace BOZP

Vyhledání rizik, zpracování dokumentace BOZP na míru, prověrky BOZP, školení BOZP, kategorizace zaměstnanců

Výroba stavebního řeziva

Provádíme výrobu stavebního řeziva dle přání zákazníka.Hranoly všech rozměrů, střešní latě, desky a fošny všech rozměrů, dle požadavků zákazníka dříví naimpregnujeme máčením v impregnačním roztoku.   Cena dle rozměrů a kvality dříví telefonicky na čísle 608 883 253

Truhlářské řezivo

Prodej kvalitního sušeného truhlářského řeziva SM, BO, MD, BK, JS, OL a další. Ceny již od 5 000,- Kč. Bližší informace a případné objednávky na telefonních číslech 602 202 238 a 602 706 965.

Rizikové kácení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou, ošetření stromů, redukční řez, zdravotní řez a bezpečnostní řez. Cenu jednotlivé zakázky stanovíme při osobním kontaktu přímo na místě. Přibližnou cenu Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Služby odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa

Zajišťujeme vlastníkům lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení.