Opakované školení

Opakované školení

Je koncipován jako opakované školení, které je zaměstnavatel povinen provádět dle Zákona č. 262/2006 Sb.. Školení je prováděné dle přání zákazníka a jednotlivých profesí na jeho pracovištích.

 Rozsah školení 4 a 6 hodin.