Služby odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa

Služby odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesa

Zajišťujeme vlastníkům lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona o lesích a právních předpisů vydaných k jeho provedení.